Staré tisky z 18. a 19. století
Knížky lidového čtení plné příběhů o lásce i hrozných modrech, nábožné písně k Panně Marii a líčení zázraků, kalendáře s předpovědmi počasí, radami pro hospodáře i zábavným čtením na pokračování. Půvab starých tisků určených prostým lidem spočívá nejen ve vlastním obsahu ale i v jednoduchých dřevořezbách. Postupně zde budu přidávat fotografie a přepisy z těchto tisků:

Písně nové na světlo vydané
převážně náboženské písně z let 1776 - 1839, k Panně Marii, sv. Anně, Sv. Janu Nepomuckému, sv. Kateřině, dále o Jenovéfě, Faustovi, nádherým mládenci a další, celkem 43 tisků a jeden rukopis, bez vazby
Nový hospodářský a kancelářský kalendář
na rok 1797, jenž jest obycejný, 365 dní v sobě obsahující, pod jménem Abraháma Fišera, od jednoho umění hvězdářského obzvláštního milovníka s pilností na horizont český, a jiné okolní krajiny a země sepsaný, spolu s praktikou a některými hospodářskými věcmi.
Vytištěný v Praze u Františka Jeřábka v klášt. s. Havla.
Erdeplová přísada
aneb nový způsob erdeple sázet.

leták s návodem pro hospodáře, okolo roku 1820
Nová píseň
aneb pro lásku trpící desenter

1. polovina 19. století
o předpověděné zkáze království Českého
1848

Poznámka k přepisu: snažím se aby si text ponechal osobitost a zároveň byl snadno čitelý, přepisuji tedy foneticky (g-j, w-v, j-í, ss-š, au-ou...), diakritiku a interpunkci ponechávám, velká písmena upravuji podle současných pravidel. Většina chyb jde na vrub starým tiskařů, ale já jsem se určitě také dopustila řady překlepů, v případě nejasností mi napište.
Amerika a Evropa v 18. století - úvodní stránka
web by Klára Posekaná

podívej se na FB

piš na klara.parolkova )( seznam.cz