Virginská chudinaBěhem 17. a 18. století byl v Evropě nedostatek volné obdělávatelné půdy, a jak se zvyšoval počet obyvatel, mnoho se jich snažilo uživit námezdní prací, jejíž cena tak pochopitelně klesala. Naopak v amerických koloniích bylo volné půdy dost, kdo mohl tedy hospodařil na svém a nájemních pracovních sil byl nedostatek. Logickým řešením bylo přestěhování bezzemků do kolonií, tomu však bránily velmi vysoké ceny přepravy. Cesta do Ameriky tehdy plachetnicí trvala necelé dva měsíce a stála 5 až 7 liber, na což by muž vydělával minimálně dva až tři a půl roku. Postupně se tedy ustálila praxe, že se zájemci o cestu přes moře zavázali si dluh odpracovat - stát se tak zvaným smluvně vázaným pracovníkem (anglicky indentured servant), obvykle na dobu 3 - 7 let.

Ne všichni se upisovali dobrovolně: někdy to byli mladí lidé, za které rozhodli rodiče, jindy tuláci a žebráci, kterých se takto zbavila obec, často odsouzení (v Anglii v 18. století nebyl výjimečným trestem být za drobnou krádež provaz nebo deportace, byli označováni jako convict servant), ženy se špatnou pověstí a někteří byli dokonce i uneseni. Takto se do kolonií dostávali často lidé z chudších končin britského impéria - Skoti, Irové, Romové i obyvatelé Londýnských slamů nebo anglického venkova, dále Holanďani a Němci.

V Americe byli žádaní zkušení řemeslníci, často tam ale přicházeli lidé bez kvalifikace, kteří pak pracovali spolu s černými otroky v zemědělství. Po tuto dobu je živil, šatil a ubytovával jejich zaměstnavatel, který jim měl po vypršení smlouvy vyplatit určitou sumu peněz a nové oblečení. Pokud nebyl s jejich prací spokojen, mohl je fyzicky trestat (což neplatilo pouze pro otroky a smluvně vázané pracovní síly, ale třeba i pro tovaryše u řemeslníků, čeledíny a děvečky na statcích a další) a i v dalších ohledech mu byli vydáni na milost a nemilost.

Přes hrozbu přísných trestů (prodloužení lhůty - to čekalo i ženy když porodily dítě) a v případě opakovaného útěku vypálení cejchu, se část mužů a žen rozhodla zkusit od zaměstnavatele uprchout. Někdy sami, jindy ve skupinkách, nezřídka si s sebou odnesli i něco, co jim nepatřilo. Zaměstnavatelé po nich pátrali mimo jiné pomocí inzerátů v novinách, kde uveřejnili podrobný popis jejich fyzického vzhledu (výška, barva vlasů, tvar obličeje), zvláštností (často jizvy nebo zmrzačení) nebo chování (přízvuk, intonace, záliba v alkoholu, oblíbené smyšlené historiky).

Důležitou částí inzerátu byl výčet oblečení, které měli na sobě a nebo s sebou.

Na stránce Geography of Slavery jsou stovky inzerátů, někdy je jeden člověk zmíněn opakovaně v několika novinách, jindy je v jednom inzerátu dohromady několik mužů spolu s ženami a otroky. Aby bylo možné informace lépe zpracovat, vzala jsem dvě stovky mužů z inzerátů z let 1750 - 1770 a vypsala u každého zvlášť, co měl na sobě. Jeden kus oděvu je jedna položka v seznamu - s výjimkou košil (tak jsem si pouze poznamenala, zda muž vlastnil určitý druh košile, proto jedna, dvě, několik, pár... košil vždy píšu jen jako jeden kus).

kabát
109 kabát (coat, frock, overcoat...)
13 dva kabáty
78 kabát není zmíněn

barvy:
světlá 29 (bílá 8, světlá 18, neupravené vlny 3)
šedá 13 (šedá 11, olověná 1, popelavá 1)
tmavá 14 (tmavá 11, černá 3)
hnědá 20 (hnědá 18, čokoládová 2)
modrá 34
vínová 4
žlutá 4 (žlutavá 1, skořicová 1, šňupacího tabáku 2)
olivová/režná 3

materiály:
mykaná vlna valchovaná a někdy počesaná 11 (sukno - broadcloth 8, duffil 3)
mykaná vlna počesaná nebo s vlasem 9 (frieze 3, sagaty 3, beaver 1, bearskin 2)
mykaná vlna v plátnové vazbě 21 (cloth 20, plain 1)
mykaná vlna v keprové vazbě 12 (kersey 11, serge 1)
mykaná vlna 6 (duroy 4, durrel 1, drab 1)
vlna s hedvábím/čistá vlna 1 (camblet 1)
konopí 5 (russia drill 1, russia drab 4)
kopřiva (Scotch cloth 1)
len 3 (oznabrig 1, thickset 2)
len s bavlnou 9 (fustian 9)
hedvábí 1

vesta
49 vesta (waistcoat, wastecoat, vest…)
18 dvě vesty
1 tři vesty
132 nezmíněna

barvy:
světlá 16 (bílá 7, světlá 7, neupravená vlny 1, režná 1)
šedá 6 (šedá 5, popelavá 1)
tmavá 10 (tmavá 3, černá 7)
hnědá 9 (hnědá 7, čokoládová 2)
modrá 16
červená 10 (červená 5, šarlatová 3, purpurová 1, vínová 1)
žlutá 1
zelená 4

vzory:
proužkovaná 7

materiály:
mykaná vlna valchovaná a někdy počesaná 7 (sukno - broadcloth 5, duffil 1, fearnought 1)
mykaná vlna počesaná nebo s vlasem 7 (flanell 4, swanskin 2, shag 1)
mykaná vlna v plátnové vazbě 13 (cloth 12, stuff 1)
mykaná vlna v keprové vazbě 8 (kersey 5, serge 3)
česaná vlna 1 (worsted 1)
hedvábí 3 (silk 2, satin 1)
bavlna 3 (cotton 3)
len 1 (režný 1)
konopí 1 (russia drab 1)
vlna s bavlnou 3 (Virginnia cloth 3)
vlna s hedvábím/čistá vlna 1 (camblet 1)
hedvábí nebo vlna s bavlnou 2 (allopeen, alopine 2)
bavlna a len 1 (manchester velvet 1)

kabátek
91 kabátek (jacket, pea jacket, jacket without sleeves …)
26 dva kabátky
83 nezmíněn

barvy:
světlý 17 (bílá 12, světlá 3, režná plátno 2)
šedý 6
tmavý 13 (tmavý 7, černý 6)
hnědý 10
modrý 32
červený 14 (červený 7, purpurový 1, šarlatový 4, vínový 1, měděný 1)
zelený 4
olivový/režný 1 (drab 1)

vzory:
proužkovaný 7
kostkovaný 1

materiál:
mykaná vlna valchovaná a někdy počesaná 15 (broadcloth-sukno 3, duffil 4, fearnought 8)
mykaná vlna počesaná nebo s vlasem 14 (flanel 2, swanskin 2, bearskin 4, frieze 5, sagathy 1)
mykaná vlna v plátnové vazbě 13 (cloth 10, plain 3)
mykaná vlna v keprové vazbě 5 (kersey 4, serge 1)
mykaná vlna 2 (drougget 2)
vlna s bavlnou 8 (country cloth 3, Virginia cloth 5)
len 3 (holland 2, linen 1)
len s vlnou 2 (šerka - linsey 2)
len s bavlnou 1 (fustian 1)
bavlna 20 (bavlna 18, calico 1, nankeen 1)
bavlna s hedvábím 1
vlna s hedvábím 1 (calimanco 1)
hedvábí 4 (samet - velvet 1, plyš - plush 1, silk 1, satin 1)

krátké kalhoty
120 kalhoty (breeches)
13 dvoje kalhoty
1 troje kalhoty
66 neuvedeny
3 spodky - drawers (lněné - linen, režné - oznabrig, z mykané vlny - woolen)

barvy:
světlá 15 (bílá 4, světlá 10, režná 1)
šedá 5 (šedá 4, olověná 1)
tmavá 20 (tmavá 8, černá 12)
hnědá 12 (hnědá 11, čokoládová 1)
modrá 14
červená 6 (červená 5, vínová 1)
žlutá 1
zelená 2
olivová/režná 2 (drab 1)

vzory:
proužky 2

materiál:
kožené 45 (leather 31, jelenice - buckskin 12, skopovice - sheep skin 1, doeskin 1)
mykaná vlna valchovaná a někdy počesaná 8 (sukno - broadcloth 4, duffil 1, fearnought 1, barragan 1, everlasting 1)
mykaná vlna počesaná nebo s vlasem 5 (frieze 1, sagathy 2, shag 1, bearskin 1)
mykaná vlna v plátnové vazbě 10 (cloth 10)
mykaná vlna v keprové vazbě 6 (kersey 5, serge 1)
mykaná vlna 3 (duroy 1, durell 1, drugget 1)
vlna s bavlnou 3 (Virginia cloth 3)
bavlna 12 (bavlna 10, dimity 1, nankeen 1)
bavlna se lnem 3 (fustian 3)
len 9 (linen 1, oznabrig 4, thicken 4,
konopí 6 (russia dril 3, russia drab 3)
vlna s hedvábím/čistá vlna 1 (camblet 1)
hedvábí 3 (plyš - plush 3)
úplet 2

dlouhé kalhoty
60 kalhoty (trowsers, trousers, long breeches)
4 dvoje kalhoty
136 nezmíněny

barvy:
žlutá 3 (crocus 3)

vzory:
kostky 1

materiál:
režné plátno 42 (brown linen/linen 7, oznabrig 31, tow 4)

košile
jedna nebo více zmíněna u 114 mužů

barvy:
režná 55 (brown linen 14, oznabrig 41)
bílá 24 (bílá 23, holland 1)
modrá 1 (two blue linen 1)
žlutá 1 (crocus 1)

vzory:
kostky 25 (modré 1, velké 1, Virginia cotton 1)
proužky 7 (modrobílá bavlna 1, bavlna 1, len - holland 4)

materiál:
len 74 (brown linen 14, white linen 4, oznabrig 41, flaxen 1, holland 5, dowlas 1, country linen 7, Virginia linen 1)
konopí 1 (hemp linen 1)
bavlna 7

zvláštnosti:
volánky 6

punčochy
barvy:
bílé 17 (bílé 15, světlé 2)
šedé 6
černé 9 (černé 8, tmavé 1)
modré 13
hnědé 5
červené 1
melír 6 (mixed, speckled, clouded)
tartanové 3

materiál:
lněná příze - thread 13 (bílá 2, modrá 1, bez udání barvy 10)
bavlněná příze - cotton 4 (1 bílá, bez udání barvy 3)
kopřivová příze - scotch yarn 1 (bez udání barvy 1)
vlna - yarn 31 (bílá 6, šedá 1, černá 1, modrá 4, tmavá 1, melír 3, bez udání barvy 15)
vlna česaná - worsted 16 (šedá 3, černá 2, modrá 2, světlemodrá 1, hnědá 1, melír 1, bez udání barvy 6)

úprava:
žebrované 9
valchované 1

obuv
95 jeden pár
4 dva páry
101 nezmíněny

střevíce - shoes 84 (country made 14, Virginia made 5, English made 1)
lehké střevíce - pumps 11
střevíce bez podpatku - English flats 2
skotské boty - Scotch shoes 1
vysoké boty - boots 6

přezky 17
bez přezky, zavazované na tkaničku nebo provázek 7

pokrývka hlavy
pouze klobouk 55 (krempa zvednutá nebo třírohák 10)
dva klobouky 2
pouze čapka 10
čapka a klobouk 15
dvě čapky a klobouk 1
baret - kilmarnock a klobouk 1
holandská čapka 1
neuvedena 115

barva čapek:
bílá 4

vzory na čapkách:
pruhy 3 (striped cotton 1, striped worsted 2)

materiál čapek:
hedvábí 3
česaná vlna 2
mykaná vlna 2 (vlněná čapka pokrytá veverčími a zaječími kožkami - yarn cap covered with squirrel and hare skins 1)
bavlna 1
len 2
kůže 2

na krk
nákrčník - neck cloth
černý nákrčník - black neckcloth
mušelínový nákrčník - muslin neckcloth
žíněný nákrčník - horsehair stock
hedvábný šátek - silk handkerchief 2
pruhovaný hedvábný šátek - striped silk handkerchief
černo červený hedvábný šátek - red and black silk
velký šátek s vlajkami - large flag handkerchief

Amerika a Evropa v 18. století - úvodní stránka
web by Klára Posekaná


česky / english

podívej se na FB

piš na klara.parolkova )( seznam.cz